jak trafić?

Polub nas!

poczta
10 grudnia 2022
Polski
Akutualności:  Biały Dunajec 2019 z ...| Pielgrzymuj z Czarną 13!| Porcjunkula czyta List...| Chrystus zmartwychwsta...
Liturgiczna S�u�ba O�tarza

LSO

Liturgiczna S�u�ba O�tarza

Zapraszamy do S�u�by Liturgicznej!

Serdecznie zapraszamy wszystkich cho� troch� ch�tnych do S�u�by Liturgicznej!

Zajmujemy si� opraw� liturgiczn� niedzielnej Mszy akademickiej, oraz naszej wsp�lnotowej Mszy czwartkowej.

Mo�e ju� kiedy� s�u�y�e�, a mo�e jeszcze nie? W ka�dym wypadku b�dziesz mile widziany, wystarczy si� skontaktowa�, albo przyj�� odpowiednio wcze�niej przed Msz�.

Je�li dotychczas jeszcze nie s�u�y�e� na Mszy, to gwarantujemy niezb�dne przeszkolenie. (jednak 15 minut przed Msz� mo�e nie wystarczy�, wi�c warto si� skontaktowa� i dogada� wcze�niej ;-) )

Pos�uga lektorska

Oczywi�cie zapraszamy r�wnie�, do czytania czyta�, �piewania psalm�w, czytania modlitw wiernych. Je�li odczuwasz cho� drobn� potrzeb�, to przyjd�, b�dziesz mile widziany/ana.
Zapraszamy r�wnie� dziewczyny.

Przypominamy, �e lektor�w obowi�zuje stosowny ubi�r.
(nie wskazane jest jednak ubiera� si� na ca�kiem czarno, bo czujnik od mikrofonu mo�e Ci� "nie zobaczy�")

Kontakt

Mo�e masz jeszcze w�tpliwo�ci, kr�pujesz si�, albo nie jeste� do ko�ca przekonany... Nic jednak nie szkodzi si� skontaktowa� :-)

rafal.kohyt(maupa)porcjunkula.org


Wa�ne linki Eucharystia Og�lne Wprowadzenie do Msza�u Rzymskiego Institutio Generalis Missalis Romani
Oprawa muzyczna Instrukcja Episkopatu Polski o muzyce liturgicznej
Kalendarz liturgiczny ILG
Strona główna | Duszpasterstwo | Program tygodnia | Jak trafić? | Biały Dunajec | Czarna 13 | M.L.S. | Taizé | Galerie | Forum | Linki |

Kontakt techniczny: admin (malpa) porcjunkula.org

(c) 2006 - 2022
Franciszkańskie Duszpasterstwo Akademickie PORCJUNKULA
we Wrocławiu